Haalbaarheidsstudie: conclusie

“Every journey has its story ...” Het traject van deze studie heeft een intens en boeiend parcours afgelegd. De ambitievorming die aan het begin van deze studie ten grondslag lag, bevatte minimale eisen, aandachtspunten en dromen.
Zoals in het leven, dienen er keuzes gemaakt worden. Op een weloverwogen manier, soms met een stevige discussie, een lach en een traan, maar steeds met de door de opdrachtgever geplaatste stip-op-de-horizon: een duurzame renovatie van de cinema Sphinx voor de volgende 30-40 (of 100?) jaar.

In eerste instantie is uitgebreid archiefonderzoek verricht. Het voltallige ontwerpteam heeft de geschiedenis van de Sphinx kunnen lezen en begrijpen dankzij het diepgaand archiefonderzoek en digitalisering van Bruno Lowagie, het vele bewaard archiefmateriaal van Patrick Deboes en de bouwhistorische studie van Marieke Janssen.
Deze kennis gaf interessante inzichten in het waarom en hoe van de ontwikkeling van het gebouwencomplex. Het is de basis om een goed Ontwerpend Onderzoek te verrichten.

Binnen het bestaande compacte stedelijk weefsel van de Gentse binnenstad zijn er diverse randvoorwaarden waar rekening mee dient gehouden te worden. Het is helaas bij een droom gebleven om een Open Air of Silent Cinema te creëren op de dakverdieping met subliem zicht op de drie torens van Gent. Het is helaas bij een droom gebleven om een restaurant te creëren op de dakverdieping waar mensen kunnen genieten van een diner met een glaasje wijn en zonsondergang achter de Sint-Michielskerk—net voor aanvang van de film.

Met de voeten terug op de grond werden de sterke en zwakke punten van de cinema geanalyseerd. De grote zalen waren in grote mate “ok” met uitzondering van zaal 1, echter de kleine zalen vertonen veel cinema-technische nadelen waarbij 1 zaaltje ook te weinig stoelen heeft. De dakverdieping bleek een ideale locatie te zijn om twee nieuwe kleine zalen te creëren die voldoen aan de hedendaagse eisen. In feite een win-win situatie want op deze wijze krijgen de ruimten op de 1e en 2e verdieping de Sint-Michielshelling opnieuw lucht, licht en uitzicht. Voor deze ruimte wordt gedacht aan een polyvalente functie zoals workshop voor kinderen, co-working spaces, pop-up restaurant of een combinatie met een tentoonstellingsruimte. Een passende functie die synergie kan opzoeken met de cinema. Deze ruimten kunnen zowel tesamen als onafhankelijk gebruikt worden, ze zijn voorzien van eigen sanitair en aparte publieke toegangen. Liften zijn gemeenschappelijk en kunnen toegang geven tot beide functies.
Het aantal van de zalen is op vijf gebleven, het aantal stoelen is verminderd door optimalisatie van brandveiligheid, akoestiek, thermische isolatie en technieken. Op cinema-technisch gebied is zaal 1 gespiegeld om zo een betere gradiënt in de tribune te krijgen en dus betere zichtlijnen en comfort.
De hoofdstructuur blijft behouden. Hier en daar zal constructief moeten worden ingegrepen voor de dakverdieping, de tussenverdieping en deels in de kelder. De cinema wordt voorzien van nieuwe speciale technieken, die zo weinig mogelijk zichtbaar zijn van buitenaf.
Last but not least, de inkompartij van de cinema en de toegang naar de zalen is volledig nieuw. Door een nieuwe vide-trap toe te voegen worden alle lagen op een helder en luchtige manier verbonden, het doolhof effect is niet meer. Op het gelijkvloers is het mogelijk om het Café open te maken aan die zijde zodat er meer verbondenheid is, en mensen na een film nog meer uitgenodigd worden om te blijven napraten met een drankje en een hapje. Voor de inrichting van het Café zijn er verschillende mogelijkheden. Wenselijk is een meer transparante verbinding te creëren met de Foyer, waar in de zomer ook interactie kan worden opgezocht met de Jan Van Stopenberghstraat.

Het resultaat van deze studie is een voorkeursmodel waarin de primaire functie bioscoop van het gebouw behouden blijft, waarin de elementen uit de Ambitievorming zijn opgenomen (en meer) en dat positief ontvangen werd door de Dienst Stedenbouw en de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg. De stad Gent is blij met de art-house cinema in hartje Gent. De voorgestelde renovatie-strategie verweeft zich subtiel in het stadsweefsel, gaat respectvol om met de erfgoedwaarden en kan op deze manier een positieve impuls zal geven aan de Van Stopenberghstraat en nog net dat ietsje extra aan de Sint-Michielshelling gezien er terug beweging zal zijn achter de gevels. De beleving binnen wordt licht, leesbaarder en de nog aanwezige karaktervolle erfgoedelementen kunnen (terug) in het daglicht gezet en versterkt worden.

[Auteurs van de inhoud op deze pagina: MEET OYO in opdracht van Screensaver]

Bijlagen

Haalbaarheidsstudie

Links