Bouwfase: inleiding

Fase 3 is de bouwfase. Op basis van het ontwerp waar een omgevingsvergunning voor verkregen is, zullen ook effectief verbouwingswerken uitgevoerd worden.

De start van de verbouwingswerken hangt van verschillende factoren af:

In ieder geval hopen we dat de Sphinx klaar is voor Gent 2030, want als Gent in 2030 de titel van Culturele Hoofdstad van Europa krijgt, dan zou het jammer zijn als arthouse films er geen bijzondere plaats zouden kunnen krijgen in een vernieuwde stadsbioscoop.

Als er geen kink in de kabel komt, dan zouden de werken medio 2028 klaar moeten kunnen zijn. In ieder geval willen we proberen om alle werken te kunnen voltooien tussen twee filmfestivals in, zodat de Sphinx slechts gedurende één jaar (in dit geval 2027) naar een andere locatie zou moeten uitkijken.

Renovatieproject Sphinx: bouwfase

Haalbaarheidsstudie

Links