Bouwfase: inleiding

Fase 3 is de bouwfase. Op basis van het ontwerp waar een omgevingsvergunning voor verkregen is, zullen ook effectief verbouwingswerken uitgevoerd worden.

De start van de verbouwingswerken hangt van verschillende factoren af:

Het was onze hoop dat de renovatie en opwaardering van de Sphinx afgerond zou kunnen worden voor 2030, want als Gent in 2030 de titel van Culturele Hoofdstad van Europa krijgt, dan zou het jammer zijn als arthousefilms geen bijzondere plaats kunnen krijgen in een vernieuwde stadsbioscoop.

Hoewel 2030 nog veraf ligt, wordt de kans dat we dit doel halen met de dag kleiner.

 

Haalbaarheidsstudie

Links