Haalbaarheidsstudie: analyse (deel 4)

Toelichting gebouw

Functies in het gebouw

De bestaande toestand van het gebouwencomplex werd opgemeten door MEET HET uit Gent. Op basis van deze plannen werden de bruto en netto oppervlakte verzameld.

Bruto vloer oppervlaktes huidige situatie

In de hierna volgende schema’s wordt een globaal overzicht gegeven waar welke hoofdfunctie gepositioneerd is in het gebouw:

Bruto vloer oppervlaktes huidige situatie

Het dakvolume is deels in gebruik als techniekruimte en deels ‘niet in gebruik’. De bovenste verdieping van de voorbouw—gebouwdelen zijde Sint-Michielshelling—zijn ingericht als dakappartement, maar momenteel niet in gebruik. De m2 zijn opgenomen in BVO en NVO, niet in de functie tabel. De netto m2 bedragen ca. 195m2 ten opzicht van een bruto dakoppervlak van ca. 390m2.

De cinemazalen zijn genummerd volgens de volgorde waarin ze gebouwd zijn.

Split-level

De cinemazalen 4 en 5 zijn op ‘split-level’ niveau gelegen ten opzicht van de zalen 1, 2 en 3. Dit is te verklaren door de verschillende functies ten tijde van de bouw in 1912 (zie bouwhistoriek). Oorspronkelijk was er de feestzaal in de ‘achterbouw’ en de burgerhuizen in de ‘voorbouw’. De functies hebben verschillende hoogten, maar ook de Van Stopenbergstraat ligt ca. 1m30 lager dan de Sint-Michielshelling.
Oorspronkelijk waren er slechts enkele verbindingen tussen de voor- en achterbouw, namelijk die van de feestzaal naar Sint-Michielshelling via de marmeren trap, en die van de kelderverdieping naar de vergaderruimten.
Door de tijd heen zijn er zalen bijgebouwd, en zijn er nog meer verbindingen gemaakt waardoor de verschillende niveaus nog meer tot uiting komen.
De split-level is voornamelijk waarneembaar ‘in’ het gebouw. Veel trappen zijn behouden, sommige zijn verlegd en er zijn er extra toegevoegd. Het geheel aan trappen, soms 3 naast elkaar, wordt als verwarrend ervaren.

Energie

In de huidige tijden is klimaat en energie een belangrijk maatschappenlijk thema. De laatste grondige renovatie van het Sphinx gebouw dateert van de jaren ‘77. De technieken en de thermische/akoestische isolatie van het gebouw zijn sterk verouderd.

Cinema algemeen

Volgens recente cijfers heeft de cinema Sphinx jaarlijks een 100.000 tal bezoekers. De cijfers zijn echter niet geheel representatief vanwege de Corona pandemie in 2020 en 2021 (aanvang 2019).
Recent trekt de bioscoop wereld terug aan in Belgie door het uitdoven van de Coronapandemie en dankzij enkele succesvolle (Belgische) films.

Naast Studio Skoop aan het St.-Anna plein, is Cinema Sphinx gekend en sterk gewaardeerd in de arthouse wereld. Uitbater Patrick Deboes heeft in 2020 de Knack Focus Jo Röpcke Award gewonnen. Hij is de eerste bioscoopexploitant die de onderscheiding krijgt als voorvechter van de betere film in crisistijden voor de sector.

Ter situering: “België telt 492 bioscoopzalen, waarvan 76 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 236 in Vlaanderen en 180 in Wallonie. Naar gelang het economische model dat ze hanteren, worden ze ingedeeld in bioscoopketens, onafhankelijke profitbioscopen en arthouses. Vlaanderen en Brussel tellen 18 city- en multiplexbioscopen, (waarvan 16 in Vlaanderen), 15 onafhankelijke profitbioscopen (waarvan 13 in Vlaanderen) en 13 arthouses (waarvan 8 in Vlaanderen). Samen tellen ze 62.713 bioscoopstoelen.” (bron VAF aug 2022)

Cinema Shpinx behoort tot één van de 8 arthouses in Vlaanderen, waarvan 2 in Gent: de Studio Scoop en de cinema Sphinx.

De bezetting verschilt van periode tot periode. In de winter is het drukker dan in de tussenseizoenen. Tijdens de zomer is vooral het café met terras aan de Korenmarkt een succesvolle publiekstrekker.

De Sphinx heeft vijf zalen waarvan 3 grote en 2 kleine. Nieuwe films komen uit in de grote zalen met een grote bezetting, langdraaiende films kunnen in de kleine zalen verder vertoond worden met kleinere bezetting.

Uit deze cijfersgegevens (zie bijhorend taart diagram d.d. 2021) kunnen we besluiten dat hoewel tijdens een drukke week , bijv. een filmfestival, er dubbel zoveel bezoekers kunnen zijn dan tijdens een kalme week, de bezetting per zaal grotendeels constant is. Een goede programmatie draagt hier uiteraard aan bij.

Hieruit kunnen we besluiten dat het aantal en de grootte van de huidige zalen een goede en gezonde mix is en dat het is aan te bevelen dezelfde orde grootte van zalen aan te houden in de toekomst. Sphinx Produktie BV staat open om eventueel nog een zesde (kleine) zaal te creëren mocht dat tot de mogelijkheden horen.

Bijkomende informatie

Haalbaarheidsstudie Sphinx Gent pagina 28

Situering Sphinx cinema (Gent) als Arthouse cinema in het bioscoop landschap, Landschapsschets Publiek, door VAF, aug 2022, p4.
Situering Sphinx cinema (Gent) als Arthouse cinema in het bioscoop landschap, “Landschapsschets Publiek”, door VAF, aug 2022, p4.

VAF rapport 1ste stukVAF rapport 2de stuk
Situering Sphinx cinema in het Arthouse landschap, “Landschapsschets Publiek”, door VAF, aug 2022, p7-8.

[Auteurs van de inhoud op deze pagina: MEET OYO in opdracht van Screensaver; Landschapsschets door VAF]

Lees verder.

Haalbaarheidsstudie

Links