Haalbaarheidsstudie: inleiding

Pagina 6 van de haalbaarheidsstudie: luchtfoto van de omgeving“De gebouwen van de huidige cinema Sphinx, gelegen aan de Sint-Michielshelling 3-4 en Jan Van Stopenberghestraat in Gent, werden in 1912 als feest- en vergaderzaal opgericht door de Gentse Liberale Partij op de nieuw aangelegde percelen langs de Sint-Michielsbrug. De feestzaal werd tijdens het interbellum reeds herbestemd tot filmzaal. Sindsdien is zij een vaste waarde in het Gentse bioscoopwezen. Doorheen de laatste 100 jaar werd dit complex dan ook meermaals verbouwd en gemoderniseerd tot een cinema met vijf filmzalen en een café. Vandaag dringt er zich opnieuw een renovatie op om zo het voortbestaan te kunnen garanderen.” (BHO, p7)

De cinema Sphinx is een art-house bioscoop en wordt uitgebaat door Sphinx Produktie BV, vertegenwoordigd door oprichter Patrick Deboes en Wendy Vercauteren. Tot 2021 waren de gebouwen in eigendom van Urbain Bultinck NV. In oktober 2021 werd het Sphinx gebouw verkocht aan Screensaver BV, vertegenwoordigd door Bruno Lowagie en Ingeborg Willaert. Beide grote liefhebbers van cinema.

Na een architectenselectie, georganiseerd door Screensaver BV—met Sphinx Produktie BV mee aan tafel, werd de architectencombinatie MEET OYO (MEET ARCHITECTURE en OYO ARCHITECTS) geselecteerd om de haalbaarheidsstudie op te maken. De studie is gestart in juni 2022 en heeft na 6 maanden geleid tot deze rapportage “Haalbaarheidsstudie cinema Sphinx”.

De complexiteit van deze opdracht vroeg de samenwerking van verschillende experten, partners en belanghebbenden. In overleg met de opdrachtgever werd een multidisciplinair ontwerpteam opgericht:

Door de sterke mix van expertises in erfgoed, stedenbouw, ontwerp, speciale technieken, stabiliteit, brandveiligheid en cinematechnieken kon het team deze studie op een geïntegreerde manier aanpakken.

Het doel van deze haalbaarheidsstudie is een duidelijk kader creëren—een Programma van Eisen in beeld en woord—voor de renovatie van het gebouwencomplex dat de startbasis vormt voor een multidisciplinaire architectuuropdracht. Het werd daarom belangrijk geacht dat ook de stad Gent aan tafel zat zodat de uitkomst van dit onderzoek een breed draagvlak kent.
De diensten Stedenbouw Gent en Erfgoed hebben als belanghebbenden deelgenomen aan het haalbaarheidsonderzoek. De feedback werd opgenomen een heeft mee geleid tot de finale keuze van het weerhouden model.

In het kader van dit haalbaarheidsonderzoek, werden aanvullende studies uitgevoerd die enerzijds de startbasis vormen voor de conceptuele benadering in deze studie (de bouwhistorische studie), anderzijds een realistische basis vormen voor de uitwerking ervan (opmeting gebouw en site, asbestinventaris).

[Auteurs van de inhoud op deze pagina: MEET OYO in opdracht van Screensaver]

Lees verder.

Haalbaarheidsstudie

Links