Ontwerpfase: inleiding

Fase 2 is de ontwerpfase. Op basis van de resultaten van de analyse en haalbaarheidsstudie zal er een architecturaal ontwerp gemaakt worden met het oog op het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

Vooraleer er ten volle met de ontwerpfase kan gestart worden, is er nog een funderingsonderzoek nodig.

Sphinx renovatieproject: ontwerpfase

Idealiter zou de ontwerpfase ergens medio 2025 moeten resulteren in een omgevingsvergunning. Daarna zal gezocht worden naar aannemers.

Renovatieproject Sphinx: aanbesteding

Haalbaarheidsstudie

Links