Ontwerpfase: inleiding

Fase 2 is de ontwerpfase. Op basis van de resultaten van de analyse en haalbaarheidsstudie zal er een architecturaal ontwerp gemaakt worden met het oog op het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

Helaas moest fase 2 uitgesteld worden omdat de huurders van de gebouwen (de huidige uitbaters van Sphinx Cinema & Café) zich niet kunnen vinden in de plannen die het gebouw energieneutraler en toegankelijker maken.

Haalbaarheidsstudie

Links