Sphinx

Belangrijk:

Deze website gaat over het gebouw dat bekend staat als de Sphinx, niet over de werking van de cinema of het café. Wie op zoek is naar een film die momenteel speelt, kan daarvoor terecht op sphinx-cinema.be.

Analyse en haalbaarheidsstudie

Titelpagina van het document Haalbaarheidsstudie Renovatie Sphinx GentOp 10 februari 2023 leverden de architectenbureaus MEET en OYO het eindrapport af van de analyse en haalbaarheidsstudie die van start ging op 17 juni 2022. Tijdens deze eerste fase van het Sphinxproject werd een beroep gedaan op de volgende experten:

Dit waren de uitgangspunten van de analyse en haalbaarheidsfase:

Op basis van de analyse en haalbaarheidsfase werden de volgende conclusies getrokken:

Dit alles wordt in detail uitgelegd in het eindrapport dat bestaat uit vijf delen:

  1. Inleiding
  2. Analyse
  3. Ambitievorming
  4. Ontwerpend onderzoek
  5. Conclusie

Na de analyse en haalbaarheidsfase volgt de ontwerpfase. Die zal ten vroegste beginnen na het bouwverlof van 2023.

Haalbaarheidsstudie

Links